Úvod

ING. BRANISLAV SEMAN – spoločenské akcie a počítačové služby

Rodným menom Ing. Branislav Seman – DJ Braňo. Začínal som tradičným spôsobom na vysokej škole ako diskotékový DJ. Od svojich 20. rokov sa venujem hudbe a DJ-ingu profesionálne, ku ktorému ma priviedla aj ľudová hudba. Spolu s jej ozvučením som sa podieľal ako DJ na akciách rôzneho druhu ako sú svadby, plesy, stužkové slávnosti, či jubileá a venujem sa tomu až do dnes.
Sekundárnou činnosťou sa stala správa počítačových systémov a sietí, ku ktorým som sa dostal počas svojho kariérneho rastu a narastajúcich požiadaviek ako samotných zákazníkov, tak aj škôl a obcí.


Dovoľte mi presvedčiť Vás o svojich kvalitách v oblasti profesionálneho DJ-ingu, ozvučenia, osvetlenia či počítačových služieb získaných dlhodobým pôsobením a praxou. Teším sa na našu prípadnú spoluprácu...