Úvod

ING. BRANISLAV SEMAN – spoločenské akcie a počítačové služby

Rodným menom Ing. Branislav Seman – DJ Braňo. Začínal som tradičným spôsobom na vysokej škole ako diskotékový DJ. Od svojich 20. rokov sa venujem hudbe a DJ-ingu profesionálne, ku ktorému ma priviedla ľudová hudba. Spolu s jej ozvučením som sa podieľal ako DJ na akciách rôzneho typu ako sú svadby, plesy, stužkové slávnosti, či jubileá. Od tejto chvíle s narastajúcim počtom podujatí zbieram skúsenosti až do dnes.
Sekundárnou činnosťou sa stala správa počítačových systémov a sietí, ku ktorým som sa dostal počas svojho kariérneho rastu a narastajúcich požiadaviek ako samotných zákazníkov, tak aj škôl a obcí.

PREČO PRÁVE JA?

dlhoročné skúsenosti z praxe

individuálny a profesionálny prístup

skúsenosti získané učením sa na „vlastných chybách“

pôsobenie po celom Slovensku